วิธีเบลอรูปภาพ (Blur)

การเบลอรูปภาพมี 2 แบบ

แบบที่ 1 Background Blur
แบบที่ 2 Object Blur

เบลอพื้นหลังของไอเท็ม (Background Blur)

เลือกรูปร่างที่ต้องการ เลือกเมนู Background Blur ใน Panel ด้านขวามือ โดยวิธีนี้สามารถปรับค่าได้ 3 อย่าง คือ

  1. ความเบลอของพื้นหลัง
  2. ความสว่างของไอเท็มที่เลือก
  3. ความใสของไอเท็มที่เลือก

เบลอรูปภาพที่เลือก (Object Blur)

เลือกรูปภาพที่จะเบลอ แล้วเลือกเมนู Object Blur ใน Panel ด้านขวามือ จากนั้นจึงปรับค่าความเบลอ

ระบบปฏิบัติการ: macOS Mojave
Adobe XD เวอร์ชัน: 18.0.12.9