วิธีใช้งานข้อความ (Text)

Point Text

เลือกเครื่องมือ Text หรือกดแป้นพิมพ์ T จากนั้นจึงคลิกที่ว่างแล้วพิมพ์

Point Text คือข้อความที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ก็ต่อเมื่อเรากด Enter สังเกตุได้ว่าเมื่อเลือกข้อความที่เป็น Point Text จะมีจุดล้อมรอบเพียง 1 จุด ซึ่งจุดนี้มีไว้สำหรับลากเพื่อขยายขนาดของตัวอักษรหรือหมุนเท่านั้น

Area Text

เลือกเครื่องมือ Text หรือกดแป้นพิมพ์ T จากนั้นจึงคลิกค้างไว้แล้วลากเป็นช่องสี่เหลี่ยม

Area Text คือกล่องข้อความที่จะขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อข้อความสุดขอบ สังเกตุได้ว่าเมื่อเลือกข้อความที่เป็น Area Text จะมีจุดล้อมรอบ 8 จุด โดยจุดเหล่านี้มีไว้สำหรับลากเพื่อขยายขนาดของกล่องข้อความหรือหมุนกล่องข้อความ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อใช้กับข้อความยาวๆ แล้วต้องการแสดงบางส่วนของข้อความโดยไม่ต้องลบข้อความทิ้ง

การปรับแต่งลักษณะข้อความ

ข้อความทั้ง 2 แบบสามารถปรับแต่งลักษณะได้ดังนี้

  1. ระยะห่างระหว่างตัวอักษร
  2. ระยะห่างระหว่างบรรทัด
  3. ขีดเส้นใต้
  4. สีตัวอักษร
  5. ขอบตัวอักษร
  6. เงา
ระบบปฏิบัติการ: macOS Mojave
Adobe XD เวอร์ชัน: 18.0.12.9